ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการอยู่อาศัยแนวราบที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งทำเลที่มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นรูปแบบโครงการและการตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด สิ่งอำนวยความภายในโครงการ และการบริการหลังการขายที่เอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นคนในครอบครัว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้แนวคิด “Human Centric Marketing”

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมทั้งทำเลที่มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น จังหวัดที่มีศักยภาพในบริเวณภาคตะวันออก ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 แบรนด์หลัก ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและรูปแบบของโครงการ ได้ดังนี้

โครงการภายใต้แบรนด์ไบรตัน (Brighton)

โครงการภายใต้แบรนด์บริทาเนีย (Britania)

โครงการภายใต้แบรนด์แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania)

โครงการภายใต้แบรนด์เบลกราเวีย (Belgravia)

โครงการภายใต้แบรนด์ไบรตัน (Brighton)

แนวคิด: ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เข้าใจในเทคโนโลยี ตอบโจทย์การใช้ชีวิต สําหรับกลุ่ม คนรุ่นใหม่ โดยพัฒนาทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว บนทําเล พื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดโดยรอบกรุงเทพฯ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และเน้นการเดินทางที่สะดวกและคล่องตัว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุเฉลี่ย 25 – 35 ปี หรือกลุ่มลูกค้าวัยเริ่มทำงาน (First Jobber) ที่มีความทันสมัย เข้าใจเทคโนโลยี ไม่ยึดติดและมองหาสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์การชีวิตของตนเองได้ โดยมีรายได้ต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท ขึ้นไป


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีโครงการภายใต้แบรนด์ไบรตัน (Brighton) จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ
โครงการภายใต้แบรนด์บริทาเนีย (Britania)

แนวคิด: ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และมีพื้นที่สําหรับกิจกรรมต่างๆ สําหรับกลุ่มเริ่มต้นครอบครัว - กลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก โดยพัฒนาทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว บนทำเลพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใกล้ทางขึ้นลงทางพิเศษ ทําให้สามารถเดินทางได้สะดวก และแวดล้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: กลุ่มครอบครัวเริ่มต้น อายุเฉลี่ย 25 – 40 ปี กลุ่มวัยทำงาน พนักงานบริษัท และเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มองหาความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และต้องการพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆตนเองชื่นชอบ โดยมีรายได้ต่อเดือน 50,000 – 130,000 บาท ขึ้นไป


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีโครงการภายใต้แบรนด์บริทาเนีย (Britania) จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ
โครงการภายใต้แบรนด์แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania)

แนวคิด: ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิต สําหรับกลุ่มครอบครัวขนาดกลาง – ครอบครัวขนาดใหญ่ โดยพัฒนาบ้านแฝด และบ้านเดี่ยวระดับพรีเมี่ยม บนทําเลที่ตั้งที่ติดถนนสายหลัก บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: กลุ่มครอบครัวขนาดกลาง อายุเฉลี่ย 35 – 50 ปี พนักงานบริษัทระดับบริหาร หรือเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มองหาสิ่งต่างๆ ที่ช่วยเติมความสมบูรณ์แบบของชีวิต มองอนาคต ต้องการความสงบเพื่อการพักผ่อนกับครอบครัว โดยมีรายได้ต่อเดือน 130,000 -500,000 บาท ขึ้นไป


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีโครงการภายใต้แบรนด์แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania) จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ
โครงการภายใต้แบรนด์เบลกราเวีย (Belgravia)

แนวคิด: ออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จ เป็นตัวของตัวเอง โดยพัฒนา บ้านเดียวระดับลักซ์ชัวลี่ เน้นฟังก์ชั่น การอยู่อาศัยแบบครอบครัวสมัยใหม่ บนทําเลที่ตั้งติดถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ อายุเฉลี่ย 35 – 50 ปี ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ตามใคร ทันสมัย มีฐานะมั่นคง โดยมีรายได้ต่อเดือน 500,000 บาท ขึ้นไป


ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีโครงการภายใต้แบรนด์เบลกราเวีย (Belgravia) จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ