นักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1 One Report 2564
ดูเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาส 1/2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565
ดาวน์โหลด

ราคาหลักทรัพย์ SET: BRI

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พ.ค. 2565 16:35
ดูเพิ่มเติม
11.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.30(2.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,094,900

ราคาหลักทรัพย์ SET: BRI-W1

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พ.ค. 2565 16:35
ดูเพิ่มเติม
11.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.30(2.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,094,900

ราคาหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ SET: BRI-F

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พ.ค. 2565 16:35
ดูเพิ่มเติม
11.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.30(2.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,094,900
ORI มีสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ
00
มีทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
00
มีทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
00

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
อาคารภิรัชทาวเวอร์ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อเรา