นักลงทุนสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ:
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
อาคารภิรัชทาวเวอร์ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล:
โทรศัพท์:
021 613 000

ช่องทางการติดต่อ