SET: BRI
10.10 บาท
+0.10(1.00%)
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มิ.ย. 2565 16:39
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.20 - 10.00
ราคาเปิด
10.10
วันก่อนหน้า
10.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 10.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
704,468
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,111,670